Tööealiste inimeste seas Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitlus näitas, et ligi 40 protsenti inimestest ei säästa, paljudel pole selleks võimalusi või loodetakse heale õnnele. Kolmandikul on sääste kuni kolme kuu töötasu ulatuses, kindlustanud on end aga veerand küsitletuist.