Taltechi teadlased, professorid ja õppejõud kirjutasid avaliku kirja kooli praegusele rektorile Jaak Aaviksoole. Nad nõuavad Aaviksoo tagasiastumist.