Kadrinas paisjärve ääres harjutati uppuja päästmist. Rahvale pakkusid erilist huvi päästekoerad, kellesuguseid võiks kasutada kõikides suvel populaarsetes randades.