Kui kinnistuomanikul on plaan oma krundil olev vana maja maha lammutada, nõuab see kooskõlastust linnalt. Nii ei kulgenud aga asjad Tallinnas Nõmmel, kus auväärsele puithoonele vaid ekspertiishinnangu põhjal kirvega kallale mindi.