COVID-19 läbi põdenud inimesi oodatakse vereplasmadoonoriks, et uurida, kas selle kasutamine võiks aidata raskelt haigeid koroonahaigeid.