Välisministeeriumi jagati teeneteriste. Silmapaistvate teenete eest Eesti iseseisvuse ja huvide edendamisel maailmas tunnustati kokku 34 inimest.