Töötuid võib alanud aastal juurde tulla kuni 0,6 protsenti, viies töötutute osakaalu 5,6 protsendini elanikest. Valmis tuleb olla koondamisteks ja aktiivsemaks ümberõppeks.