Üle viiesaja tuntud Eesti inimese avaldasid Postimehes avaliku kirja, milles nõutaks Rail Balticu peatamist. Kirjale allakirjutanud peavad raudteeprojekti Eestile kahjulikuks.