Carolin Illenzeeri Fond aitab rahaliselt lapsi, kelle isad on langenud Eesti Kaitseväes teenistusülesannete täitmisel või on seal raskelt viga saanud. Carolin Illenzeeri Fondi peamine suund on aidata lastel haridust saada.