Erakonnad jagavad katuserahadeks riigieelarvest 4,2 miljonit eurot. Paljud toetusesaajad on lähemalt või kaugemalt erakondadega seotud, kõige heldemalt jagab omadele raha Keskerakond.