Olukord raudteeülesõitudel on aastatega muutunud järjest turvalisemaks. Pigem on probleem inimestes ja nende käitumisharjumustes. Tänasel raudteeohutuspäeval juhiti tähelepanu just sellele.