Riigikontroll analüüsis Saaremaaga ja Hiiumaaga peetava parvlaevaühenduse maksumust ning jõudis järeldusele, et see kallineb iga aastaga.