Allkirjastastati leping, millega Eesti ostab kaitseväele uue tankitõrjerelvastuse. Kuigi meedias on varemalt spekuleeritud, et Eesti ostab vanarauda, kinnitavad osalised, et uus süsteem hävitab ka kõige modernsema tanki.