Riigikontroll teatas, et analüüsidest ei selgu söödavate taimemürkide päriskogus. Riigikontroll on seisukohal, et kuigi taimekaitsevahendite piirnormide ületamisi leitakse taimses toidus üha vähem, tuleb Veterinaar- ja Toiduametil ning Maaeluministeeriumil parandada inimeste teavitamist toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääkidega seotud riskidest.