Eesti Mälu Instituut avas Patarei vanglas kommunismi ideoloogiat ja kuritegusid ning hoone ajalugu tutvustava näituseala „Kommunism on vangla“. Näitus on avatud alates 15. maist kuni oktoobri alguseni.