Kui Eesti peaks sattuma kriisiolukorda ja oleme hetkega ilma nii veest, elektrist kui soojusest, kuidas käitume ja kui ette valmistunud oleme? Siseministeerium avalikustas käsiraamatu ja veebilehekülje juhistega, kuidas toimida erinevates kriisiolukordades.