Tallinna Ülikooli professoritest koosnev komisjon otsustas, et Rainer Vakra 17 aastat tagasi koostatud lõputöö on plagiaat.