Ruubiku kuubiku lahendamine käib paljudele üle jõu. Samas aga leidub neid inimesi, kelle jaoks pole kuubiku lahendmaine mingi probleem isegi jalgadega