Välisluureamet esitles raportit, mille kohaselt lähtub peamine julgeolekuoht Eestile endiselt Venemaalt. Otsene sõjaline kallaletung pole praegu aktuaalne, kuid pidevad õppused Venemaa läänepiiril on ei jää märkamatuks.