Mida teeksite teie, kui näeksite bussi roolis juhti, kes liikluse jälgimise kõrvalt surfab lõbusalt oma nutitelefonis? Õige oleks esmalt juhile märkus teha ja seejärel asjast ka politseile teada anda. Selline tegevus on seadusega keelatud ja võib lõppeda koletu avariiga. Omal moel on selline käitumine märk nutisõltuvusest!