Riigikogu istungil toimus õiguskomisjoni algatusel olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutelu teemal „Rahapesu tõkestamise probleem“. Kes siis ikkagi peaks võtma vastutuse 200 miljardi euro ebaseadisliku liigutamise eest läbi Eesti?