Arhitektuurivaldkonna erialaliidud tunnevad muret Tallinna peatänava projekti hetkeseisu pärast. Liitude hinnangul linna ametkonnad praegu pigem takistavad uute planeerimispõhimõtete elluviimist ja terviklahenduse koostamist. Pöördumisega soovivad liidud linnalt saada ka konkreetseid vastuseid projekti jätkumise ja tähtaegade osas.