Päästeamet kontrollib nädala jooksul kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade koridorides, trepikodades ja keldrites.