Rahvatarkus ütleb, et sügisene udu tähendab sooja ja kevadine udu külma.