Riigikogu tahab abipolitseinikele anda senisest laiemad õigused näiteks relva kasutamiseks ja sõidukite peatamiseks. Õiguskantsler seda aga heaks ei kiida.