E, 27.03.2023

OTSE POSTIMEHEST ⟩ Mis muutub pensioniealiste tulumaksuarvestuses?

Ulla Länts
, ajakirjanik
Mis muutub pensioniealiste tulumaksuarvestuses?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 3

Uuest aastast jõustuvad muudatused pensionide tulumaksu arvestuses. Kas seetõttu jääb raha rohkem kätte või tuleb hoopis enam maksu maksta, sellest räägime Postimehe otsesaates sotsiaalkindlustusameti peadirektori Maret Maripuuga.

Saatejuht on Ulla Länts.

Uuest aastast tõuseb küll tulumaksuvaba miinimum, aga tõusevad ka pensionid, kas võib juhtuda, et inimene saab selle tulemusena hoopis vähem raha kätte?

Ma usun, et nii see ei ole. 1. jaanuarist tõuseb küll kõigi pensionäride pensioni baasosa 20 eurot, välja arvatud eripensioni saajatel, aga tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500-lt eurolt 704 euroni ehk keskmine pension on tulumaksuvaba. 1. jaanuarist 2023 on vanaduspensioni iga 64 aastat ja 6 kuud.

Kui töötavad inimesed said siiani oma tööandjale öelda, kas nad tahavad, et nende töötasult arvestatakse tulumaksuvaba miinimumi igakuiselt või mitte ja varem said seda teha ka pensionärid, siis uuest aastast pensionäride puhul see muutub?

Uuest aastast arvutab sotsiaalkindlustusamet tulumaksuvaba miinimumi maha, mis tähendab, et need pensionärid, kes saavad vanaduspensioni ja ei käi tööl, ei pea midagi tegema. Nemad lihtsalt näevad jaanuaris, et nende pangaarvel on natuke rohkem raha. Neil vanaduspensionärid, kelle pension on väiksem kui 704 eurot ja kes saavad sotsiaalkindlustusametilt veel mõnda hüvitist, on õigus tulumaksuvabastuse ülejääk sellele hüvitisele üle kanda ja selleks peavad nad tegema sotsiaalkindlustusametisse avalduse. Pensionärid, kes on vanaduspensioni eas, aga jätkavad töötamist ja nende pension on alla 704 euro, saavad ülejäävat tulumaksuvaba miinimumi kasutada oma töötasu puhul, aga siis peavad nad sellest oma tööandjatele teada andma ja ütlema ka selle konkreetse summa, mis üle on jäänud.

Kui inimesel on pension, aga ta saab ka mingeid muid abirahasid, siis võib ju igakuise maksuvaba tulu kättesaamise puhul juhtuda, et raha saadakse liiga palju ja pärast küsib maksuamet selle tagasi.

Sellega tuleb arvestada, et kui sotsiaalkindlustusamet arvestab tulemaksuvabastuse 704 eurot ja kui tulevad täiendavad summad, siis maksu- ja tolliamet aasta lõpus vaatab seda.

Kas töötavad pensionärid saavad oma tööandjale jätkuvalt öelda, kui nad ei taha palgalt igakuiselt maksuvaba tulu tagasi saada?

Kui töötava pensionäri pension on alla 704 euro, siis seda tulumaksuvaba miinimumi, mis jääb üle, saab kasutada nii igakuiselt palgalt mahaarvamiseks, aga seda saab kasutada ka tuludeklaratsiooni tehes. Nii et kui inimene ei oska maksuvaba tulu kasutamata osa välja arvutada või ei soovigi seda igakuiselt töötasult saada, siis tuleb sellest tööandjat teavitada ja pärast tuludeklaratsiooni esitamist saab maksuvaba tulu kasutamata osa tagasi maksuametilt.

Kuidas tulumaksuvaba miinimum rakendub nende puhul, kelle pensioniaeg saabub tuleva aasta jooksul?

Järgmisel aastal on õigus pensionile minna kõigil nendel inimestel, kelle sünnipäev on enne 1. juulit 1959. Kui inimesel saabub järgmisel aastal õigus jääda vanaduspensionile, siis tulumaksuvaba miinimumi 704 eurot saab hakata kasutama juba alates jaanuarist ja seda isegi siis, kui pensioniaeg saabub mais või juunis.

Erisusi on palju ja seoses peretoetustega on räägitud, et IT-lahendustega ei saada hakkama, kui palju täiendavat muret toob kaasa pensionide tulumaksuvabastuse teistsuguseks muutumine, kuidas te sellega hakkama saate?

Töötame igapäevaselt palehigis, et nende arendustega hakkama saada. Tänasel päeval on nii sotsiaalkindlustusamet kui TEHIK ja meie arenduspartner saanud aru, et kõikide arendustega me 1. jaanuariks valmis ei saa ehk variandist A oleme jõudnud varianti C, kus teatud hulk töid tuleb teha käsitsi. Pensionide puhul on väga erinevaid võimalusi, oleme jõudnud 14 erineva pensionigrupini ja see toob kaasa 115 erinevat stsenaariumi. Mida erilaadsemad on pensionid, seda rohkem tuleb teha kontrolle ja kuna me teema palju käsitsi, tuleb arvestada, et käsitsitöö toob kaasa vigade tekkimise ohu. Ma siiski väga loodan, et kõik sujub tõrgeteta.

Kui palju tööd toob kaasa iga poliitikute kiire otsus, anda kellelegi kas 20 või 50 eurot täiendavat toetust, kas see nõuab uusi lahendusi või läheb kuidagi automaatselt käiku?

Sõltub sellest, milline on konkreetne muudatus. Kui räägime juba olemasolevast süsteemist, kus me muudame ainult numbrit, siis ideaalolukorras on selliseks arenduseks vaja umbes kolm kuud, et kirjeldada protsessi, teha arendus ja kui see on valmis, siis testida. Me vaatame testkeskkonnas, kas õiged inimesed saavad õigeid summasid. Enne rahasumma väljamaksmist teeme väga erinevaid kontrolle, olenevalt sellest, millise toetuse või pensioniga on tegemist. Näiteks 1. aprillil jõustunud vanemahüvitis läks väga paindlikuks ja väga personaalseks, aga mida isiklikum üks või teine toetus on, seda rohkem võtab aega arendus. Vanemahüvitise ettevalmistamiseks oli sotsiaalkindlustusametil koos partneritega aega kaks aastat, arenduse käigus aga selgus, et see, kuidas seadusandja ühte või teist asja näeb, on väga keeruline ja vahepeal seadust ka muudet. Nii et kui seadus 1. aprillil jõustus, tulid välja veel ka vead ja esimest korda läks meil vanemahüvitise väljamaksmine ilma apsudeta alles 1. septembril. Aprillist kuni juuli lõpuni tegid sotsiaalkindlustusameti inimesed vigade lappimiseks üle seitsme tuhande ületunni, mis tähendaks tavalisse töötundidesse panduna, et juurde oleks vaja olnud palgata 10 inimest. Nii et arendused on keerulised ja mure on ka selles, et IT -sektoris ei leidu just väga palju vaba tööjõudu.

Järgmisest aastast peaks jõustuma ka uus peretoetuste kord, mida täna ei ole veel seadusena olemaski, kuidas te sellega hakkama saate?

On juba november ja täna me veel ei tea, kui suureks muutub esimese, teise ja nii edasi lapse toetus ning milline saab olema peretoetus ja peretoetusest astmeline väljumine. Teisipäeval oli sotsiaalkomisjoni istung, erinevatel huvigruppidel olid oma ettepanekud, riigikogu liikmed olid teinud ettepanekuid summade muutmise osas, õigustatud subjektide vanuse osas - nii et tänasel hetkel, me ei tea, mis tuleb. Iga päev, mis läheb jaanuarile lähemale, teeb meie töö keerulisemaks. Me ütlesime juba eelnõu algfaasis, et peretoetusest astmeliseks väljaminekuks ei jõua me arendust valmis ühegi pingutusega ja küsisime ka täiendavat ressurssi, et inimesi tööle võtta. Kahjuks on inimesi keeruline leida, meil oleks vaja pea 20 inimest, aga hetkel on õnnestunud palgata 4. Tänasel päeval küll sotsiaalkindlustusamet töötab selle nimel, et 1. jaanuaril jõuaksid kõik toetused ja pensionid õigeaegselt ning õigetes summades inimesteni, aga kuna peretoetuste puhul on summad veel ebaselged, siis võib mõni aps sisse tulla. Ei maksa unusta, et pensionite ja peretoetuste saajaid on kokku ümmarguselt 600 000.

Märksõnad
Tagasi üles