N, 1.12.2022

OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lauri Läänemets: metropoliit Eugenil on Ukraina sõda ülistavatest seisukohtadest taandumiseks aega kolmapäevani

Ulla Länts
, ajakirjanik
Lauri Läänemets: metropoliit Eugenil on Ukraina sõda ülistavatest seisukohtadest taandumiseks aega kolmapäevani
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 7

Siseminister Lauri Läänemets ootab Moskvale alluvalt Eesti õigeusu kiriku juhilt Eugenilt patriarh Kirilli avalduste selgesõnalist hukkamõistu, vastasel juhul kirikujuhi elamisluba tühistatakse. Mis saab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikust edasi? Postimehe otsesaates oli siseminister Lauri Läänemets.

Eelmisel nädala tegi Moskvale alluva Vene õigeusu kiriku sinod avalduse, milles öeldakse, et sõda ei ole hea. Kas sellest avaldusest ei piisa?

See avaldus tõesti tehti ja seal väljaöeldu on õige, aga meie soov on suurem. On oluline, et see Vene õigeusu kirik, mis tegutseb Eestis ja allub Moskvale, taandaks ennast patriarh Kirilli sõnadest, kuna need on otseselt Ukraina sõda toetavad.

Jutt käib ju põhimõtteliselt ususõjast, kuhu tuleks minna, kuna see on õige asi ja Vladimir Putin oleks otsekui Jumala poolt meile saadetud. Samuti räägitakse sellest, et kõik, kes tapavad ukrainlasi, saavad oma patud andeks.

Need on ikkagi väga räiged avaldused ja Eestis ei ole sellisele nägemusele kohta. Meil on väga lihtne soov, et siin olev Vene õigeusu kirik ütleks, et nemad ei ole patriarh Kirilliga nõus. Õigeusu kiriku esindajad Soomes ja teistes riikides on selliseid väljaütlemisi tauninud ja neil polnud mingit probleemi teha seda juba samal või järgmisel päeval pärast patriarh Kirilli avaldust. Eestis tuleks teha lihtsalt täpselt sama.

Vastasel juhul ei saaks selle kiriku Eestis olev juht, metropoliit Eugen siin enam edasi elada?

Just nii. Olen ka varem öelnud, et meie eesmärk ei ole kedagi välja saata või usuasju kuidagi omalt poolt mõjutama hakata, aga julgeoleku mõttes ei tohi Eestis toimuda mingisugust Ukraina sõda õhutavat või heaks kiitvat tegevust.

Kuna sellel kirikul on väga tugev seos Moskvaga, ta allub otseselt Moskvale, siis on meil vaja lihtsalt teada, kas siin tegutsev metropoliit kiidab heaks või taandab nii ennast kui kogu siin tegutseva kiriku Moskvas tegutseva ptariarh Kirilli sõnadest ja veenab siseministeeriumi ning Eesti avalikkust, et siinses kirikus Ukraina sõda ülistava mõjutustegevusega ei tegelda.

Meie erinevad julgeolekuasutused hoiavad ka praegu Moskvale alluval kirikul silma peal ja siiani pole sellist mõjutustegevust täheldatud, aga kuna patriarh sellise avaliku üleskutse tegi, siis sellest on Eestis asuval Moskvale alluval kirikul vaja enda taandada.

Kui seisukohta ei taheta võtta, siis ei jää meil tõesti muud üle, kui tuleb mingid meetmed kasutusele võtta. Üks võimalus on, et ma palun algatada menetluse, kuna tegemist on meie jaoks julgeolekuprobleemiga. Samas ei ole meie peamine eesmärk kellegi väljasaatmine, vaid eesmärk on, et ühtegi mõjutustegevust Eestis ei toimuks.

Siiani pole siiski ükski julgeolekuasutus öelnud, et Moskvale alluv kirik oleks Eestis julgeolekurisk?

Mul sellist informatsiooni tõesti ei ole. Niisugust mõjutustegevust pole siiani tuvastatud ja seetõttu pole seni ka mingit alust selle kiriku tegevusse sekkuda. Põhimõtteliselt võiks olla nii, et kirik saab oma tegevusega jätkata, aga ta ei tohi mitte mingit moodi olla sõjapropaganda või agressorriigi käepikendus, sellest tuleb kirikul end taandada.
 

Te olete öelnud, et viimane tärmin on kolmapäev. Mis täpselt kolmapäevaks tehtud peab saama? On see kohtumine, ametlik avaldus?

Meie andmetel peaks metropoliit Eugen saabuma Eestisse täna ja seega jääb tal veel kaks päeva, et siinsete inimestega konsulteerida ja arutleda. Hiljemalt kolmapäevaks võiks see avaldus tal tehtud olla.

Soovime, et see oleks tehtud avalikkuse jaoks läbi meedia ja et selles taandataks end Moskva patriarh Kirilli seisukohtadest. Ühtlasi tuleks meid veenda ka selles, et seesugust mõjutustegevust, mis kuidagi Ukraina sõda õigustaks, Eestis ei tehta.

Mis võiks olla Moskvale alluva kiriku tulevik Eestis, eriti siis, kui seda oodatud avaldust ei tule? Lätis näiteks püütakse seadusemuudatusega siduda sealne õigeusu kirik Mosvast lahti.

Ma ei näe küll hetkel vajadust selle kiriku alluvussuhteid muutma hakata. Tean, et meil on erinevaid poliitilisi jõude, kes on öelnud, et seda tuleks teha. Mina siiski vaatan kogu julgeolekupilti ning saan aru, et justiitsministril ja välisministril ehk sellist vaadet ei ole.

Peame siiski arvestama, et meil elab siin erinevaid vene rahvuse esindajaid ja suurem osa neist on neutraalsel seisukohal. Kui me ühekorraga igas asjas hakkame nende õigusi kitsendama, tehes seda nii relvalubade kui valimisõiguse puhul ja nüüd paneme veel ka usu juurde, siis on oht, et pingutame üle.

Usk on väga tundlik teema ja sellise tegevusega võimu muuta nende meelsuse Eesti riigi vastaseks. Poliitikutel peaks olema siiski vastutus, seda me teha ei tohi. Kui Moskvale alluv kirik tõesti seisukohta ei võta, peame seda arutama ja tõenäoliselt algatame menetluse.

Ma olen ka palunud vaadata ministeeriumis üle, kas kirikute ja koguduste seaduses on vaja midagi muuta, et välistada igasuguseid mõjutustegevusi Eestis tegutsevates usuorganisatsioonides. Seda me juba teeme, võib-olla sealt tuleb ka mingisuguseid ettepanekuid.

Kas lähiajal on kavas seda teemat arutada ka valitsuses? On see vajalik?

Hetkel ei ole mul vähemalt siseministeeriumi valitsemisala asutustelt ühtegi sellist viidet, mida tuleks ettepanekuna valitsusse viia. See on selline õhuke jää, meie peamine eesmärk on see, et inimesed Eestis oleksid eestimeelsed, aga samas ei tohi me ise probleemi eskaleerida. Kui me nendes piirides suudame tegutseda, siis, ma arvan, on hästi.

Eesti Kirikute Nõukogu president Urmas Viilma on öelnud, et metropoliit Eugenilt ei tohiks kampaania korras elamisluba ära võtta ega tema sisenemist Eestisse keelata – seda ilmselt ei tehta?

Meie eesmärk ei ole kelleltki elamisloa äravõtmine. Keegi ei keela metropoliidil Eestisse tulla ega siin olla. Me lihtsalt soovime, et ta taandaks end patriarh Kirilli Ukraina sõda toetavatest väljaütlemistest.

Märksõnad
Tagasi üles