SÕJASTUUDIO ⟩ Peaprokurör Andres Parmas: Venemaa kuritegude eest vastutajaid on kümne tuhande ringis

Ulla Länts
, ajakirjanik
Copy
Peaprokurör Andres Parmas
Peaprokurör Andres Parmas Foto: Eero Vabamägi

Postimehe erisaates on riigi peaprokurör Andres Parmas. Räägime selles, millised on võimalused president Putini üle kohtu mõistmiseks rahvusvahelises kriminaalkohtus ja kas Venemaalt saab välja nõuda sõjakahjusid. 

Saatejuht on Ulla Länts.

See sõda on erakordselt julm tsiviilelanike suhtes, pommitatakse elamurajoone, koole, lasteaedu ja haiglaid. Kas sõja tingimustes ei kehti üldse mingid reeglid ega seadused?

Kehtivad ikka, moodsad sõjapidamise reeglid on välja kujunenud umbes viimase 150 aasta jooksul ja need on võtnud arvesse ka sõjapidamise vahendite ja viiside arengut – seda, et tapmine on muutunud industriaalseks, seda on võimalik teha pika maa tagant ja paljude inimeste suhtes korraga. Sellega seoses on täiustunud ka sõjapidamise reeglid, nii relvade suhtes, mida tohib kasutada, kui ka sõjapidamise viiside suhtes ja kinnistunud on reeglid selles suhtes, keda tohib rünnata, kelle vastu tohib sõda suunata või milliste objektide vastu tohib seda suunata.

Kas Ukraina sõjas peetakse nendest reeglitest kinni?

Nendest reeglitest ei peeta kinni, nendest reeglitest ei ole kinni peetud suures ulatuses ka paljudes teistes sõdades või väiksemates relvakonfliktides ja see muidugi tekitab küsimuse, mis reeglid need sellised on ning kas neil on üldse mingisugust mõtet. Samas see, et reegleid rikutakse juhtub igal tasandil, mitte ainult relvakonfliktis.

Selle sõja kontekstis tunduvad ikkagi kõige võikamad rünnakud lasteaedade, koolide, elamurajoonide pihta, seda ju ei tohiks teha?

Sõjategevust ei tohi suunata mittesõjaliste objektide vastu, sõjategevust ja ründeid ei tohi suunata tsiviilelanike vastu. Sõjategevus peab jääma relvajõudude vahele.

Palju on räägitud sellest, et Venemaa president Vladimir Putin tuleks anda rahvusvahelise kriminaalkohtu alla, millised on võimalused tema üle kohut mõista?

Kindlasti ei ole põhjust rääkida ainult Vladimir Putinist, Putin ei tegutse ju üksinda, Putin ei ole ainuke inimene, kes on kursis kõigi nende jõledustega, mida Ukrainas tehakse. Ta võib-olla ei olegi vahetult kõigega kursis ja tema ei ole ka üksi kõiki neid tegevusi ette valmistanud, selleks on ikka terve suure riigi poliitiline, sõjaline ja administratiivne aparaat. Kui me räägime sellest, et keegi peaks vastutama nende kuritegude eest, teise riigi ründamise ees ja selle rünnaku käigus toime pandud raskete kuritegude eest, siis me räägime kümnetest tuhandetest inimestest. Teatud võimalused on nende üle kohut pidada rahvusvahelises kriminaalkohtus, see kohus keskendubki nii öelda tipptegijatele, juhtidele, käsuülematele ja sellel kohtul on vastav pädevus konkreetselt Ukraina sündmustega seoses arutada toimepandud sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid. Kui nad on tuvastanud konkreetse kahtlustatava, on neil õigus välja anda vahistamismäärused, nad saavad taotleda ka varade arestimist. Samas, üks asi on paberile kirja pandud õigus, mida nad võivad teha, teine asi on reaalne võimekus oma õigust teostada ja see on juba kaheldavam. Mida ülespoole võimuladvikus, seda ebatõenäolisem on tänases maailmas see, et rahvusvahelisel kriminaalkohtul õnnestuks keegi selle sõja eest vastutajatest oma võimu alla saada.

Kas Venemaalt on mingil moel võimalik mõista välja sõja kahjud?

Rahvusvaheline õigus käsitlebki mõlemat sorti vastutusi, ühelt poolt riikide vastutust ja teiselt poolt isikute kriminaalvastutust kuritegude eest. Kui lennuki piloot pommitab puruks elumaja, pole temalt ilmselt võimalik võtta mingit raha selle maja taastamise eest, küll aga saab selle raha võtta riigilt. Need teod, mida Vene riigi nimel täna Ukrainas toime pannakse, võiksid kaasa tuua Vene riigi kohustuse, tekitatud kahjud hüvitada.

Kas Vene riigi üle saab kohut mõista ka nii, et keegi pole kohtus koha, tagaselja?

Sellist hagi võiks arutada rahvusvaheline kohus Haagis. Arvestada tuleks muidugi sellega, et Venemaal pole ilmselt mitte mingit kavatsust kusagil kohtus oma tegude eest aru andma tulla. Paremaks võimaluseks on siiski surve avaldamine sanktsioonide kaudu, üks mida on välja pakutud, oleks sanktsioonide alla pandud Vene riigi varad ehk nende arvelt täita Ukraina nõudeid sõjakahjude kompenseerimiseks.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles