Tallinna linna ja kultuuriministeeriumi koostöös võrdselt rahastatavate tööde lepinguline maksumus on 638 000 eurot. Tööd peavad olema lõpetatud 15. märtsiks 2019 ning kasutusluba peab olema vormistatud hiljemalt 15. aprilliks 2019.

Eelmisel aastal avati lauluväljakul kapitaalselt renoveeritud raadiotorn. Renoveerimise käigus kaasajastati hoone täielikult - ehitati ja paigaldati uued rõdud, paigaldati uus elektrisüsteem, ehitati välja ventilatsiooni-, jahutus- ja küttesüsteem ning kanalisatsioon. Renoveerimistööd läksid maksma kokku 532 800 eurot, projekti rahastas Tallinna linn.