Otse postimehest
Päevakajalised intervjuud saates “OTSE POSTIMEHEST” VAATA

Valgamaal Otepää vallas käärib ja mitte vähe. Koguni sedavõrd, et vallavõimud tunnevad teema kohta küsimusi kuuldes üsna silmnähtavat ebamugavust ja proovivad seda vältida. Käärimise põhjus - ei rohkem ega vähem kui süüdistused valla vara ärastamises.

Seda ärastamist pannakse süüks vallavanem Kaido Tambergile endale. Valla vara, millest siin peamiselt räägitakse, ei ole mingi suvaline autoloks või nurgatagune hurtsik. Otepää vald on vallajuhtide eestvedamisel ilma jäänud ühest väga väärtuslikust kinnisvarast - Sangaste lossist.

19. sajandi teisel poolel ehitatud Sangaste loss on Lõuna-Eestis tuntud maamärk. Otepää vallas asuvas imeilusas Inglismaa Windsori lossi arhitektuuri kopeerivas Sangastes tegutseb praegu luksuslik majutusasutus. Siin korraldatakse uhkeid pulmi ja muid suursündmusi, saab ka ööbida. Öömaja hind algab siin 100st eurost.

Sangaste loss on ilus, seda on riigi rahade abil renoveeritud ja korda tehtud. Veel kolm aastat tagasi, enne Sangaste ja Otepää valla ühinemist, kuulus see loss Sangaste vallale. Kuid siis hakkas juhtuma. Mitme keerutuse tulemusel on vald lossi omanduse käest andnud. Ja suurimaks kasusaajaks tehingute jadast on tänase Otepää ja endise Sangaste vallavanema Kaido Tambergi tädipoeg. Kuidas siis on võimalik üks loss ära skeemitada?

Oleme Otepääl külas Kuldar Veerel. Veere on ettevõtja ja reformierakondlasest munitsipaalpoliitik. Praegu kuulub ta valla revisjonikomisjoni, mis peab silma peal ka valla varaga toimetamistel. Veere sõnul kasutas praegu Otepää valda juhtiv Tamberg Sangaste vallavanema positsiooni enne valdade ühinemist labaselt ära ja sisuliselt erastas lossi oma sugulasele.

«Enamusosaluse oli selleks hetkeks omandanud tegelikult vallavanem Tambergi tädipoja erinevad firmad,» sõnab Veere.

Täpsemalt. On Sangaste loss. Selle omanik on Sangaste vald. 2015. a saab uueks omanikuks aga OÜ Sangaste Mõis, selles omab suurimat osalust esialgu Sangaste vald. Tänaseks on Sangaste Mõisa omanikud aga vahetunud. Need on Osaühing Rasnia, Mittetulundusühing Sangaste Asundused, OÜ Lossihaldus, TPEHITUS OÜ, OÜ SMK Invest ja Sihtasutus Sangaste Loss. Valla osaluse firmas on vahepeal endale saanud Sangaste asundused. Ehk olukord on selline, kus kuuest Sangaste lossi omavast ettevõttest viis viivad Tambergi tädipoja, Heiki Moltsaareni.

Ja kuigi 41% kuulub MTÜ-le Sangaste Asundused, kus on liikmeks ka vald, siis Veere sõnul on vald kaotanud lossi üle valitseva mõju.

«Tegelikult ka seda MTÜ-d kontrollivad hoopis nö eraõiguslikud ettevõtted,» kinnitab Veere.

Et skeemist, kuidas loss valla omandusest ära liikus, paremini aru saada, süveneme Veerega erinevatesse dokumentidesse.

«Siin ongi siis näha see, kuidas lõplikult vald loobus. Kui esimese käiguna tehti see, et üldse asutati OÜ Sangaste Mõis, kust need Moltsaare firmad sisse tulid, siis selle hetkeni kuulus vähemalt 51% sellest osaühingust vallale. Aga nüüd selle käiguga anti need oma osad ära sellele MTÜ-le Sangaste Asundused,» selgitab Veere.

Segased tehingud

Huvitav on seegi asjaolu, et kui volikogu otsustas võõrandada osakud MTÜle Sangaste Asundused nominaalväärtusega 749 700 eurot, siis ostuhind on vaja tasuda alles 2021-se aasta lõpuks. Ja lisaks aeti enne müüki lossile välja EASi toetusraha. Toetusprojekti tehtava investeeringu võib aga ostja ostuhinnast maha arvata.  

«Kui see MTÜ hakkab nüüd sinna oma investeeringuid tegema, siis algselt kui lepiti kokku, et vald saab mingi raha, siis tänu sellise punkti olemasolule vald ei saa mingit raha, ka tulevikus mitte,» on Veere kindel.

«Ehk lihtne matemaatika näitab seda, et me arvatavasti jääme võlgu. Oleme lossist ilma ja võlgu ka,» ütleb Otepää vallavolikogu liige Raivo Nurmetu.

«Kogu skeem on tehtud selle eesmärgiga, et vald ei saa sealt kunagi mitte midagi, sisuliselt ei osalust, ei raha,» sõnab Veere.

«Kõik need tehingud, mis on seal toimunud, on täna väga arusaamatud,» sõnab Nurmetu.

Raivo Nurmetu on Tambergi kunagine kursavend ja just tema tõttu poliitikasse tulnud. Nad kandideerisid koos ühes valimisliidus - Ühinenud Kogukonnad. Nurmetu on valimisliidust üks väheseid, kes valjuhäälselt Tambergi tegevusi kommenteerib, sealhulgas Sanagste lossiga toimuvat.

«Seda on aastaid riigi abiga renoveeritud ja tehtud seda lossi korda ja nüüd on ta mingite MTÜde ja erinevate inimeste valduses,» räägib Nurmetu.

Radari sekkumine paneb vallaametnikud liigutama

Hetkest, mil Radar Sangaste Lossiga toimuvat uurima asus, hakkasid MTÜ ja Kaido Tamberg kähku liigutama. 21.03 saatis MTÜ Sangaste Asundused Otepää vallale ettepaneku, et MTÜ on nõus taastama tehingu eelse olukorra ehk MTÜ Sangaste Asundused tagastaks oma valduses olevad lossiosakud. 

«Kas tegelik tagamõte on päriselt nüüd need tehtud teod heastada või nö ainult natukene sellist avalikkuse huvi rahustada. Ja kui me vaatamse seda mtü kirja, siis seal ka hirmutatakse, et aga kui te tagasi võtate, siis on vallal mingid tohutud kohustused seal projekti omaosaluse raames. Eks aeg annab arutlust,» räägib Veere.

Samal päeval saatis oma ettepaneku vallale ka Heiki Moltsaar. Ta kirjutas, et on nõus alustama läbirääkimisi enda ettevõtetele kuuluvate osakute võõrandamiseks ehk müümiseks Otepää vallale. Ta põhjendab enda soovi avalikkuse huviga.

«Kui me vaatame seda Moltsaare kirja, siis tema ei taha küll midagi tagastada, vaid tema on valmis vallale müüma,» sõnab Veere.

Kuna Sangaste lossi puudutavad küsimused tulevad esitamisele ka Otepää Vallavolikogus, siis seame 23.märtsil oma sammud sinna. Volikogu liikmed kogunevad vaikselt istungile ja lõpuks ilmuvad saali ka volikogu esimees Jaanus Barkala, aseesimees Rando Undrus ning meie loo peategelane Kaido Tamberg. Algab istung. Vallavanem Tambergi nõudmisel meid sisse ei lubata.  Volikogu esimees Jaanus Barkala oli veel päev enne istungit Radari osalemisega nõus, kuid ka tema on meelt muutnud. Ta põhjendab seda sellega, et Radar on erakanalist ja ta ei tea, kes selle loo üldse tellis. Kuid siinkohal on Barkala on eksiteel, kõik ei ole otetav ja müüdav. Nii ei saa näiteks Radarisse lugusid ei osta ega tellida. Kuigi meid kaameraga sisse ei lubata, võime seal kuulajatena kohal olla. Ja filmida istungi pauside ajal ruumis. Ühe pausi ajal läheme otsima ka Tambergi, kes meid nähes kohe teisele korrusele vallavalitsuse ruumidesse kiirustab. On näha, et meie kohalolu valmistab Tambergile ebamugavust.

«Ma ei saa aru, mis on selle filmimise mõte praegu,» küsib Tamberg ja lõpuks keelab Tamberg enda filmimise sootuks. Kuid nõustub siiski andma intervjuu peale volikogu istungit.

Sangaste lossiga käib kaasas kaks miljonit euroraha

Sangaste loss võib olla Tambergi sõnul kulukas projekt, kuid siinkohal ei tasu unustada, et loss on saanud EASilt PKT ehk piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetust kaks miljonit eurot. Veere sõnul omab seda raha nüüd Moltsaare ettevõte.

«Tegemist on täna siis olukorraga, kus tema kontrollib nii Sangaste lossi kui ka kahe miljoni eurotoetusraha kasutamise võimalusi,» ütleb Veere.

Kella üheksa paiku õhtul jõuab istung nii kaugele, et Kaido Tamberg astub kõnepulti, et vastata Sangaste lossi puudutavatele küsimustele. See läheb vahepeal nii valjuhäälseks, et Barkala on sunnitud kasutama korralekutsumiseks oma haamrit. Kui istung on läbi, on inimeste meeleolud erinevad.

«Pealekaebamine niimoodi, et asi osutub tõeks ja välja selgub kurjategija, siis on tubli. Niisama räägid ajaviiteks, siis ta on tead küll,» ütleb Tambergiga samasse valimisliitu kuuluv Karl Mõts.

«Niisama ajaviiteks me ei võta neid teemasid üles,» ütleb opositsiooni kuuluv Urmas Kuldmaa.

«Ikka oma lõbuks,» vastab seepeale Mõts.

«No igal ühel on õigus oma arvamusele, ega arvamuste paljusus ei ole keelatud,» sõnab Veere.

Peale istungit astun esimese asjana ligi kunagise Sangaste vallavolikogu esimehe, praeguse PRIA ametnikule Rando Undrusele. Tema on olnud nende otsuste juures, kus otsustati lossist loobuda. Algselt Undrus keeldub, tuues välja, et ta on liiga väsinud. Kuid Undrus mõtleb ümber ja nõustub lõpuks intervjuuga. Kuid enamuste küsimuste korral Undrus ei vasta, ta ei taha anda hinnanguid. Lossi puudutavate küsimuste osas soovitab vaadata dokumente.

«Kõige selgema vastuse, miks asjad on nii nagu on, selle loeb välja Sangaste volikogu otsustest, mis on tehtud seoses lossiga,» räägib Undrus.

Tambergi sõnul on kõik õigesti tehtud

Ja lõpuks istume maha mehega, keda Sangaste lossi vallast äraliikumises süüdistatakse. Kaido Tambergi sõnul on kõik korras.

«Sangaste loss on siiamaani alles, olemas, püsib, areneb ja kõik on seal väga hästi,» ütleb Tamberg.

Tamberg põhjendab valla lossiosakute MTÜ-le andmist sellega, et ukse ees seisis haldusreform.

«Läbirääkimistes Otepääga me nägime, et ega siit suurt raha üle ei jää. Kui keegi leiab, et seal midagi ebaseaduslikku on, siis mina väidan küll, et ei ole,» selgitab Tamberg.

Kuidas on läinud nii, et nende erainvestorite taga seisab Tambergi tädipoeg Heiki Moltsaar?

«Kured ei too, lapsed ikka sünnivad, kõigil meil on õed-vennad, tädipojad, sugulased,» vastab Tamberg. Tema sõnul ei ole midagi imelikku selles, et just tema tädipoeg Sangaste lossi enamusosalust omab. Ja asjaolu, et vähemus on hetkel MTÜ käes, millel ei ole valla valitsevat võimu, ei oma tähtsust. Sest MTÜ oin kohe nõus Otepääle oma osaluse tagastama.

«Ainult et tuleb projektiga seotud kohustused enda osas ise täita,» ütleb Tamberg.

Päev enne Otepääle sõitu suhtlesime ka Heiki Moltsaarega, kes keeldus kommentaaride andmisest, kuna ta ei ole avaliku elu tegelane. Sangastes ja Otepää volikogus olles püüdsime teda siiski tabada. Paraku edutult.

«Öelge siis, kus me oleme eksinud või mis me oleme valesti teinud, mis on selle asja point. Kas keegi on ära viind või ära müünd osakud. Ei ole ju. Olukord on täiesti nii nagu ta siis otsustati - täpselt selline ta on,» kinnitab Tamberg.

Loe ja lisa kommentaare
SAATED
viimased
Varsti tulevad siia videod, ajakirjanikud juba tegutsevad