Jõuluaega tervitati «Kikkapuu» ning «Oige ja vasemaga». Kohaletulnute tuju tegi veelgi lõbusamaks elav muusika.