Eesti ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu (vastastikuse mõistmise memorandum) allkirjastamine, mis võimaldab Eestil rakendada 68 miljonit eurot tagastamatut välisabi uuel finantsperioodil 2014-2021.

Loe lisaks: