Suursaadiku ametist Soomes ja ühtlasi ka Eesti välisteenistusest lahkus Eesti avalikkuses hästi tuntud Harri Tiido.