Täheldasime, et inimesed tajuvad kaht meetrit üpris hästi. Kuid praktikas pole selle nõude rakendamine võib-olla veel nii käpas. Samal ajal tuleb tõdeda, et inimesi oli Pärnu kesklinnas väga vähe, mis on äärmiselt positiivne, sest järelikult suhtutakse piirangutesse tõsiselt.