Isamaa volikogul lubati, et hakatakse looma riiklikult rahastatud vanemalepitus programmi ja pikendada sünnivahemikku, mille ajal makstakse vanemahüvitist