Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab 68-aastast perevanemat oma kasulaste väärkohtlemises. Süüdistuse kohaselt pidid lapsed taulma erinevaid kannatusi nelja aasta kestel.