Eestis puhkes väiksemat sorti skandaal, kui selgus, et kohtutäiturid arestisid töövõimetoetust saanud võlglastelt rohkem raha, kui seadus lubab. Seda infotehnoloogilist apsu on nüüd asutud lennukalt parandama ja täiturid maksavad liigselt võetud raha tagasi. Samas tunnevad täiturid, et neile tehakse juhtunuga seoses liiga.