Jaanuari viimase päevani on Ühendkuningriik Euroopa Liidu liige, edasi hakkab kehtima aasta lõpuni vältav üleminekuperiood. Eesti kodanike ja ettevõtjate jaoks ei peaks sel perioodil küll midagi muutuma, ent kui ladusalt asjad nii meil kui brittidel jooksma saavad?