Minuti jooksul saab uuesti näha kogu tulemöllu, mis taevalaotuses kangastus.