Eesti inimesed saavad järjest paremini aru, mida tähendavad toidupakenditel kirjad "kõlblik kuni" ning "parim enne". Ka erinevatest lisaainetest ehk siis e-ainetest ollakse teadlikud, hoopis vähem aga teatakse keemilistest ühenditest ehk riskidest, mis tekivad toidu töötlemisel. Tutvusti uuringut, mis uuris rahva toiduteadlikkust.