Millest elatuvad Eesti suunamudijad? On neil omad osaühingud, kust kannatab endale palka maksta? Või elatuvad nad neile bartertehingutega antud kaubast, mida tuleb reklaamida?