Eestisse tagasipöördujate arv on viimastel aastatel kasvanud 8000 inimeseni aastas. Hoolimata positiivsest tagasirändest on Eestisse tulijatel jätkuvalt raske leida sobivat töökohta.