E-Eesti jätkab oma digiteekonda. Era- ja avaliku sektori koostöös on uusi digilahendusi oodata finants-, keskkonnahoiu, logistika ning sotsiaalkindlustuse valdkondades. Kas saab siit uue hoo E-Eesti edulugu?