Eesti, Läti ja Leedu ei ole jõudnud ka Rail Balticu puhul rahuldavate lahendusteni põhiliselt tehniliste parameetrite osas, näiteks selles, kas kogu trass on kaherööpmeline või mõnes paigas ka üherööpmeline. Viimasel juhul tekiksid aga pudelikaelad ja Eesti seda ei soovi. Postimees lisas: ebapiisav rahastus, kaadri voolavus, huvide konfliktid ja juhtimisvead. Rail Balticu projekt, mille valmimise on kahtluse alla seadnud isegi selle elluviijad ise, sai Tallinna lähistel aga nurgakivi.