Maaeluminister Mart Järvik saatis EKRE pressiteenistuse nimel meediaväljaannetele selgituse, kinnitades, et huvide konflikti süüdistustel puudub igasugune alus ning PRIA ei vaja kohtus käimiseks ministri volitust. Teeme kokkuvõtte Mart Järviku selgitusest. Kõige pealt aga alustame Mardi repliigiga Tallinna Lennujaamast. Mees saabus skandaali keskele Hiinast ja teda ootasid ajakirjanikud.