Kõige paremini tulevad oma palgaga toime Tallinnas töötajad. Järgnevad Raplamaa ja Tartumaa. Kõige kehvemini saab palgast elatud Jõgeva ja Valgamaa rahvas. Aga see pole veel kõik!