Eesti keskmine ametnik on 43-aastane kõrgharidusega naine, kes töötab haridus- või kultuurivaldkonnas. See selgub avaliku teenistuse aastaaruandest. Muuhulgas nähtub sealt ka, et palgad on riigiametites kõrgemad kui eraettevõtjate juures töötavatel inimestel.