Tallinna Tehnikaülikooli teadusraha pettust hakkab lisaks prokuratuurile uurima ka haridusministeerium. Rektor Jaak Aaviksoo on tõendite ilmnemisel valmis tagasi astuma.