Millisena mäletate teie oma kooliaega ja kehalise kasvatuse tunde? Värskest uuringust tuleb välja, et täiskasvanud inimeste liikumisharjumused on tihedalt seotud kunagise kehalise kasvatuse õpetaja iseloomuga.