Valitsus kiitis heaks põhikooli lõpueksamitest loobumise. Samuti otsustati, et tulevikus saavad Eesti kodakondsust mitte omavad noored põhikooli lõpus edukalt sooritatud eesti keele eksami ja ühiskonnaõpetuse testi läbimisel soovi korral Eesti kodanikuks.